PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

MUDr. Jozef Petrus

V rámci neinvazivní diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění se věnujeme
zejména echokardiografii, zátěžovým vyšetřením a poruchám rytmuSmluvní pojišťovny: VZP, OZP, ZPMV, ZPŠ, BZP, RBP, VoZP

Kardiologie Hůrka

pondělí: 9:00 – 14:00

úterý: 9:00 – 14:00

středa: 9:00 – 14:00

čtvrtek: 9:00 – 14:00

pátek: 9:00 – 12:00

Prováděná vyšetření

– komplexní vyšetření
– měření krevního tlaku
– preventivní prohlídky
– klidové EKG
– zátěžové EKG
– Specializované echokardiografické vyšetření
– Holterovské monitorování EKG
– Neinvazivní 24 hodinové monitorování krevního tlaku

Kardiologie Radotín

pondělí: 8:00 – 14:00

úterý: 8:00 – 14:00

středa: 8:00 – 14:00

čtvrtek: 8:00 – 14:00

pátek: 8:00 – 14:00

Komplexní kardiologické vyšetření

Komplexní kardiologické vyšetření slouží k posouzení nejasných stavů a k stanovení dalšího postupu.

Preventivní kardiologické prohlídky

Cílem preventivních prohlídek je snížit výskyt prvních nebo opakovaných klinických příhod.

Měření krevního tlaku

Měření krevního tlaku jednoduché vyšetření, které si na kvalitním přístroji můžete provádět i sami doma. Tímto vyšetřením zjišťujeme hodnoty tlaku v krevních tepnách v závislosti na činnosti srdce.

Holterovské monitorování EKG

jde o neinvazivní vyšetření, které umožňuje kontinuální záznam elektrické srdeční aktivity během celého dne i noci. Můžeme detekovat nepravidelnosti srdeční akce, resp. poruchy rytmu.

Neinvazivní 24 hodinové monitorování krevního tlaku

24 hodinová monitorace krevního tlaku, neboli „tlakový Holter“: vyšetření sloužící k celodennímu záznamu krevního tlaku.

Klidové EKG

Vyšetření elektrické aktivity srdeční činnosti

Zátěžové EKG

Jedná se o vyšetření EKG při zátěži. Principem vyšetření je postupné zvyšování zátěže až k maximálnímu výkonu pacienta za současné kontinuální monitorace EKG a krevního tlaku.

Specializované echokardiografické vyšetření

Sonografie/ultrazvukové vyšetření srdce. Toto neinvazivní vyšetření patří mezi základní kardiologická vyšetření a umožňuje posouzení srdečních struktur, jejich pohyb a proudění krve v srdci.

Kardiolog

MUDr. Jozef Petrus

3023

spokojených pacientů

15

let v oboru

4

certifikáty

Language »