PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

Smluvní pojišťovny: VoZP (201), OZP (207), ZPŠ (209) a RBP (213)
Akutní ošetření poskytujeme u pacientů všech pojišťoven a rovněž osob nepojištěných za přímou úhradu.

VÝKONCENA
Kardiologické vyšetření1.500,- Kč
Akutní kardiologické vyšetření (bez objednání)3.000,- Kč
Předoperační vyšetření (včetně EKG)2.000,- Kč
SPORTkardio (echo + ergo)4.000,- Kč
SPORTkardio (echo + ergo + vyšetření)5.000,- Kč
EKG křivka s popisem400,- Kč
Echo/ultrazvukové vyšetření srdce2.000,- Kč
Ergometrie/zátěžové vyšetření2.500,- Kč
TK Holter/24 hod 800,- Kč
EKG Holter/24 hod1.500,- Kč
Administrativní úkony pro všechny klienty (dle náročnosti):
výpis z dokumentace/potvrzení na žádost klienta400,- Kč
vyplnění formuláře, lázně, pojistka a další800,- Kč
posudek na vyžádání praktického lékaře k získání
řidičského oprávnění nebo zbrojního pasu
400,- Kč
Language »