PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

V případě, že k nám přicházíte na první vyšetření, vezměte si s sebou:
kartičku pojištěnce
– doporučující zprávu k vyšetření
– seznam aktuálních léků, které užíváte včetně jejich dávkování
– výsledky krve, pokud Vám byla v posledních 6M odebrána v rámci preventivního či jiného vyšetření

Komplexní kardiologické vyšetření

Komplexní kardiologické vyšetření slouží k posouzení nejasných stavů a k stanovení dalšího postupu.

Preventivní kardiologické prohlídky

Cílem preventivních prohlídek je snížit výskyt prvních nebo opakovaných klinických příhod.

Co preventivní vyšetření obsahuje:
Podrobná anamnéza pacienta
Fyzikální vyšetření
Klidové EKG
Echokardiografie
Zátěžové EKG- bicyklová ergometrie
Holterovská 24 hod monitorace
Neinvazivní 24 hod monitorace krevního TK

Důležité upozornění:
Všechny vyšetření jsou prováděny při jedné návštěvě postupně za sebou, bez zbytečného čekání
Uvedená preventivní vyšetření nejsou hrazena ze zdravotního pojištění

Měření krevního tlaku

Měření krevního tlaku jednoduché vyšetření, které si na kvalitním přístroji můžete provádět i sami doma. Tímto vyšetřením zjišťujeme hodnoty tlaku v krevních tepnách v závislosti na činnosti srdce.

Klidové EKG

Vyšetření elektrické aktivity srdeční činnosti

Zátěžové EKG – ergometrie

Jedná se o vyšetření EKG při zátěži. Principem vyšetření je postupné zvyšování zátěže až k maximálnímu výkonu pacienta za současné kontinuální monitorace EKG a krevního tlaku. Vyšetření slouží k posouzení funkce kardiovaskulárního aparátu, tolerance zátěže a reakci krevního tlaku při námaze. Zátěžové EKG dokáže odhalit některá srdeční onemocnění, jako je angina pectoris, respektive ischemická choroba srdeční, či například určité poruchy srdečního rytmu. Opakovaným vyšetřením můžeme ověřit účinnost léčby či prodělaných revaskularizačních zákrocích (katetrizace, bypass). Toto vyšetření doporučujeme i starším sportovcům nebo sportovcům s vyšším kardiovaskulárním rizikem

Specializované echokardiografické vyšetření

Sonografie/ultrazvukové vyšetření srdce. Toto neinvazivní vyšetření patří mezi základní kardiologická vyšetření a umožňuje posouzení srdečních struktur, jejich pohyb a proudění krve v srdci. Nález slouží ke zhodnocení funkce srdečního svalu a srdečních chlopní, případně jejich poškození

Holterovské monitorování EKG (24 hodinové – 10 denní)

Jde o neinvazivní vyšetření, které umožňuje kontinuální záznam elektrické srdeční aktivity během celého dne i noci. Díky Holter -monitoraci můžeme detekovat nepravidelnosti srdeční akce, resp. poruchy rytmu, přístroj zaznamenává EKG přímo při případných obtížích nemocného, je možná diagnostika tzv. „němé ischemie“

Neinvazivní 24 hodinové monitorování krevního tlaku (ABPM- ambulant blood pressure monitoring)

24 hodinová monitorace krevního tlaku, neboli „tlakový Holter“: vyšetření sloužící k celodennímu záznamu krevního tlaku. Toto vyšetření umožňuje pravidelné „domácí“ měření krevního tlaku během běžných aktivit pacienta a slouží k přesnější diagnostice hypertense a nastavení optimální léčby.

Language »